‘Hasta Başı Erken Moleküler Teşhis Cihazı (POC) Tasarımı ve Üretimi’
‘New Generation Oncochip for Early Detection of Cervical Cancer’ (Başvurusu Yapılmıştır)
"Nükleik Asit Teşhis Çipi ve Cihazı" Konulu "Yurtiçi Patent Başvurusu" (2017)
‘’Paper-Based Analytical Microfluidic Chip and Device, Having Embossed & Debossed Processing Channel, For Nucleic Acid Diagnosis’’ (2018)
‘Onkoçip: Akciğer Kanseri İçin Sürücü Onkogenlerin (BRAF, EGFR, KRAS) Erken Tespiti’ (Proje Başvurusu Yapılmıştır, Revizyon Aşamasındadır)
2018/26250 dosya numaralı “ONCOCHİP” ibareli marka tescil başvurunuzun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde incelenmesi tamamlanmıştır ve 12.04.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilanına karar verilmiş olup karar bildirimi ekte yer almaktadır.
2018/26257 dosya numaralı “BİONANOGEN” ibareli marka tescil başvurunuzun Türk Patent ve Marka Kurumu(TPMK) nezdinde incelenmesi tamamlanmıştır ve 14.05.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilanına karar verilmiş olup karar bildirimi ekte yer almaktadır.
2018/26231 doya numaralı ‘ONCOTEST’ ibareli marka tescil başvurusu inceleme aşaması