BİONANOGEN, disiplinler arası alanların bir araya gelmesini sağlayarak yönlendirdiği proje hizmetleri ile hem kendi şirket bünyesine hem de akademik alanda üniversitelere AR-GE hizmeti ve proje desteği vermektedir.

BİONANOGEN Ar-Ge laboratuvar altyapısı ile biyomedikal, biyoteknoloji, tıp, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetic,nanoteknoloji, mühendislik ve multidisipliner alanlarda gerçekleştirilen projeler için yüksek kalitedeki son model cihazlar ve hızlı analiz imkanı sağlamaktadır.

*Real-Time PCR Analiz Hizmetleri

*Klonlama Hizmetleri

*Primer Dizaynı

*Elektrokimyasal Biyosensör Uygulamaları

*UV- Nano UV Analiz Hizmetleri

*Nanopartikül Sentezleme

*Gel elektroforez yöntemleri