Hizmetlerimiz

Erken Teşhis

Kanser ve enfeksiyonel hastalıkların erken ve kısa zamanda moleküler teşhisi oldukça önem arz etmektedir.

Detaylar

Tanı Teknolojileri

Doğru, belirleyici ve kolay adapte olabilen tanı teknolojilerinin geliştirilmesine olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır.

Detaylar

Mikro Akışkan Cihazlar

Mikro akışkan cihazlar küresel sağlığı geliştirmek ve salgın durumlarını kontrol etmek için oldukça etkin, potansiyel bir seçenektir.

Detaylar

Proje Danışmanlık Hizmetleri

BİONANOGEN bireysel ve akademi-sanayi işbirliği ortaklığı altında yapılacak proje başvurularında multidisipliner alandaki tecrübesiyle proje danışmanlığı hizmeti verebilmektedir.

Detaylar

Ar-Ge Laboratuvar Analiz Hizmetleri

BİONANOGEN, disiplinler arası alanların bir araya gelmesini sağlayarak yönlendirdiği proje hizmetleri ile hem kendi şirket bünyesine hem de akademik alanda üniversitelere AR-GE hizmeti ve proje desteği vermektedir.

Detaylar