DNA/RNA İzolasyon/Pürifikasyon Kitleri

BNG Quick-RNA İzolasyon Kiti

Kullanım Amacı:
Kit, nazofarengeal ve orofarengeal swap örneği, sıvılaştırılmış balgam gibi örneklerden viral nükleik asit izolasyonu amacıyla kullanılmaktadır.
Prensip:
Kit, lipit zar ya da protein kılıfa sahip her türlü viral partiküllerdeki genetik materyalin, fiziksel, enzimatik ve biyokimyasal işlemler uygulanarak hücre dışına alınması ve spin kolon tekniği ile saflaştırılması ilkesine dayanmaktadır. BNG Quick RNA İzolasyon kiti sürüntü örneğin nükleik asit eldesi için kullanılan in vitro ekstraksiyon kitidir. Virüs içeren hücresiz vücut sıvılarından yüksek saflıkta viral RNA elde etmek için kullanılan hızlı ve basit metoda sahiptir. İzolasyon sonunda yüksek verim ve saflık elde edilir.

BNG Quick RNA İzolasyon ve Moleküler Taşıma Kiti

Kullanım Amacı:
BNG® nükleik asit amplifikasyon testlerinde kullanılacak nükleik asitlerin izolasyonu için klinik örneklerden veya çevreden hücrelerin ve virüslerin toplanması ve taşınması için kullanılan bir taşıma sistemidir.
Testin özeti ve açıklaması:
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi yöntemlerle hücrelerden veya mikroorganizmalardan izole edilen nükleik asitlerin amplifikasyonu, SARS-CoV 2 dahil olmak üzere enfeksiyöz ajanların tespiti, genotiplerin tanımlanması, genetiğe yol açan DNA sekanslarının tanımlanması gibi çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.