Tanı Teknolojileri

Doğru, belirleyici ve kolay adapte olabilen tanı teknolojilerinin geliştirilmesine olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. BİONANOGEN kan, doku, tükürük, idrar gibi numune örneklerindeki nükleik asitler ile kanser ve enfeksiyonel hastalıkların ekstraksiyon, örnek hazırlama ve teşhisini birlikte sağlamak üzere geliştirilen yöntem ve bu yöntemin kullanıldığı kağıt tabanlı bir çip, kit ve ölçüm kısmı içeren bir elektronik teşhis cihazı geliştirmektedir. (10) ile ilgilidir.

Söz konusu tanı teknolojisi hastadan alınan örneklerin çip üzerinde ekstraksiyonu ile nükleik asitlerin alınmasını ve bunların tayin ve teşhisini bir arada gerçekleştirmeyi sağlayan, POC (Hasta Başı) tayin çipi ve cihazıdır. Bu tanı teknolojisi sayesinde tayini yapılacak nükleik asidin, öncesindeki laboratuvar şartlarında yapılan uzun süreli ve maliyetli ekstraksiyon ve örnek hazırlama (ekstraksiyon sonrası tüp içinde örnek hazırlama ve enzim immobilizasyonu vb.) işleminin gerekliliği ortadan kalkmıştır. Bu tanı teknolojisi ekstraksiyon, örnek hazırlama ve tayin işlemini birarada, enzimsiz olarak ve eski metotlara kıyasla çok daha kısa sürede tamamlayabilmektedir (yaklaşık 30 dk). Ayrıca bu teknolojide geliştirilen kullan-at çiplere uygun cihaz sayesinde sterilizasyon gereği duymadan, kantitatif (miktar) analizinin analitik akım sonuçlarını geliştirilen yazılım ile nükleik asitlerin mikrolitredeki kopya sayısı ve bağlı nanopartiküllerin femtomolar seviyedeki sonuçları olarak kullanıcının ekranına yansıtılabilmektedir.