BioNanoGen şirketi, Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sonuç olarak ortaya çıkan prototipler ile yeni teknoloji ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştiren yeni nesil bir teknoloji geliştirme firmasıdır. Firma Türkiye ve Dünya’da sağlık alanında dünya standartlarında hasta başı teşhis kit ve cihaz sistemleri üretmek adına yeni teşhis teknolojilerinin tasarlanması ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

ÜRÜNLERİMİZ

BNG SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test (Self Test)

BNG SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, nazal sürüntü örneklerinde in vitro SARS-CoV-2 Antijeninin kalitatif tespiti için tasarlanmıştır (Self Test için).

BNG SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test(saliva)

BNG SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test (Saliva) in vitro olarak, insan tükürük örneklerindeki SARS-CoV-2 antijenini kalitatif olarak tespit eder.

BNG SARS-CoV-2 Antikor Hızlı Test

BNG SARS-CoV-2 Antikor Hızlı Testi in vitro olarak serum/tam kan örneklerindeki SARS-CoV-2 virüsüne karşı üretilen antikorları (IgG ve IgM) kalitatif olarak tespit eder.

BNG SARS-CoV-2 Nötralize Edici Antikor Hızlı Test

BNG SARS-CoV-2 Nötralize Edici Antikor Hızlı Test in vitro olarak, serum/tam kan örneklerindeki SARS-CoV-2 virüsüne karşı üretilen antikorları (RBD) kalitatif olarak tespit eder.

DNA/RNA İZOLASYON/PÜRİFİKASYON KİTLERİ

Kit, nazofarengeal ve orofarengealswap örneği, sıvılaştırılmış balgam gibi örneklerden viral nükleik asit izolasyonu amacıyla kullanılmaktadır.

BNG COVID-19 RT-QPCR TESPİT KİTİ

Covid-19 tespidi için kullanılan test kiti.

HİZMETLERİMİZ

Erken Teşhis

Kanser ve enfeksiyonel hastalıkların erken ve kısa zamanda moleküler teşhisi oldukça önem arz etmektedir.

Tanı Teknolojileri

Doğru, belirleyici ve kolay adapte olabilen tanı teknolojilerinin geliştirilmesine olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır.

Mikro Akışkan Cihazlar

Mikro akışkan cihazlar küresel sağlığı geliştirmek ve salgın durumlarını kontrol etmek için oldukça etkin, potansiyel bir seçenektir.

Proje Danışmanlık Hizmetleri

BİONANOGEN bireysel ve akademi-sanayi işbirliği ortaklığı altında yapılacak proje başvurularında multidisipliner alandaki tecrübesiyle proje danışmanlığı hizmeti verebilmektedir.

Ar-Ge Laboratuvar Analiz Hizmetleri

BİONANOGEN, disiplinler arası alanların bir araya gelmesini sağlayarak yönlendirdiği proje hizmetleri ile hem kendi şirket bünyesine hem de akademik alanda üniversitelere AR-GE hizmeti ve proje desteği vermektedir.

Laboratuvarımız

BİONANOGEN Ar-Ge laboratuvar altyapısı ile biyomedikal, biyoteknoloji, tıp, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetic,nanoteknoloji, mühendislik ve multidisipliner alanlarda gerçekleştirilen projeler için yüksek kalitedeki son model cihazlar ve hızlı analiz imkanı sağlamaktadır.