Ürünlerimiz

BNG SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test (Self Test)

BNG SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, nazal sürüntü örneklerinde in vitro SARS-CoV-2 Antijeninin kalitatif tespiti için tasarlanmıştır (Self Test için).

BNG SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test(saliva)

BNG SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test (Saliva) in vitro olarak, insan tükürük örneklerindeki SARS-CoV-2 antijenini kalitatif olarak tespit eder.

BNG SARS-CoV-2 Antikor Hızlı Test

BNG SARS-CoV-2 Antikor Hızlı Testi in vitro olarak serum/tam kan örneklerindeki SARS-CoV-2 virüsüne karşı üretilen antikorları (IgG ve IgM) kalitatif olarak tespit eder.

BNG SARS-CoV-2 Nötralize Edici Antikor Hızlı Test

BNG SARS-CoV-2 Nötralize Edici Antikor Hızlı Test in vitro olarak, serum/tam kan örneklerindeki SARS-CoV-2 virüsüne karşı üretilen antikorları (RBD) kalitatif olarak tespit eder.

DNA/RNA İZOLASYON/PÜRİFİKASYON KİTLERİ

Kit, nazofarengeal ve orofarengealswap örneği, sıvılaştırılmış balgam gibi örneklerden viral nükleik asit izolasyonu amacıyla kullanılmaktadır.

BNG COVID-19 RT-QPCR TESPİT KİTİ

Covid-19 tespidi için kullanılan test kiti.