Mikro Akışkan Cihazlar

Mikro akışkan cihazlar küresel sağlığı geliştirmek ve salgın durumlarını kontrol etmek için oldukça etkin, potansiyel bir seçenektir. Bu cihazlar düşük maliyet, enerji verimliliği, tek bir cihazda kompleks fonksiyonlar gerçekleştirebilme kapasitesi, çok küçük örnek hacimlerinde yüksek hassasiyet, hafif ve portatif saha testleri için taşınabilir ve hızlı olması gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu benzersiz özellikler mikro akışkan cihazları portatif POC sistemleri için oldukça uygun hale getirmektedir.

BİONANOGEN mikroakışkan çip ve cihaz sistemlerinin tasarlanması ve üretiminde Ar-Ge hizmetleri ile deneysel çalışmaların planlanması ve yürütülmesine destek vererek ortak çalışmalara imkan sağlamaktadır.